Bel ons nu: +32 11 900 600

Applicatie ontwikkeling met DevOps

Wat is DevOps?

Het lijkt wel weer een modewoord van deze tijd, toch is de filosofie erachter niet nieuw.

Het is een ontwikkel principe dat ontstaan is uit frustraties rond de vroegere ontwikkelprincipes, waar met DevOps de stap gezet wordt om de werking te verbeteren waardoor projecten niet langer te laat worden opgeleverd, ze niet langer onderpresteren en de investeringen niet (tijdig) konden worden terugverdiend.  DevOps is een lean and mean principe waar de ontwikkelaar ook de systeembeheerder is.  Op deze manier kan een ontwikkelaar op een agile manier code schrijven welke bugvrij (zonder fouten) kan draaien in een productie omgeving waar de ontwikkelaar zelf verantwoordelijk voor is.  In veel gevallen werden deze rollen gesplitst waardoor een systeembeheerder software moest installeren met verschillende ingewikkelde vereisten, zonder dat deze eigenlijk alle aspecten van de software kende... Dit kan natuurlijk om vele redenen misgaan...  Nu het beheer van fysieke servers in het Cloud tijdperk niet meer voor de systeembeheerder is, en de infrastructuur als een dienst (Infrastructure as a service) kan worden aangeboden kunnen Ontwikkelaars bij wijze van spreken zelf "shoppen" naar de onderliggende techniek die ze nodig hebben om hun applicaties goed te doen draaien... Ze beheersen dus meer kennis over de onderliggende techniek, en zijn nu ook aandachtiger bezig met de echte cloud mogelijkheden en load balancing.

De cloud

De cloud is de toekomst, maar deze toekomst heeft er ook voor gezorgd dat organisaties anders tegen hun infrastructuur zijn moeten gaan aankijken...  Op de oude manier veroorzaakte die werking veel problemen die niet snel te verhelpen waren zonder het geweer van schouder te veranderen...  Een onderdeel dat stuk gaat moet snel kunnen worden hersteld of gebruikers gaan dit merken, en dit levert grote problemen op voor een organisatie...

Een programmeur kent de software door en door en kan in deze methodiek ook updates zeer snel op productie lanceren.  Doordat ze over alle vaardigheden beschikken kan dit binnen enkele minuten waar er vroeger uren of dagen overheen gingen om een "snelle" oplossing te bieden.

Agile & efficientie

Waar agile ervoor gezorgd heeft dat er een evolutie is ontstaan in ontwikkelmethodiek, heeft deze verandering niet meteen ervoor gezorgd dat bedrijven een snellere time to market zijn gaan hanteren... De meeste agile processen gaan uit van sprints van 1, 2 of meer weken, met om de zoveel sprints een test en deployment sprint...  Aanpassingen moeten dan klaar zijn om te worden gepubliceerd naar een productie omgeving...

Dit brengt met zich mee dat ontwikkeling altijd zal achterlopen op de noden van de organisatie... Ook al is het proces dus wendbaar toch is het niet meteen efficiënt genoeg... DevOps zorgt ervoor dat nieuwe functionaliteiten onmiddellijk kunnen worden gelanceerd en waardoor deze aanpassingen ook onmiddellijk een ROI kunnen opleveren.

Hoe doen wij dit?

Omdat wij bij Mastronardi Software in zo goed als alle gevallen zelf zowel ontwikkeling als het overzicht op de hardware architectuur altijd dichtbij hebben gehouden zijn wij al jaren erg "DevOps" gericht aan het werk geweest...  Voor ons is de stap dus niet zo groot.  DevOps is voor ons gewoon de naam voor het beestje geworden.  Zelfs al van voor het ontstaan van Mastronardi Software werkte onze oprichter met applicaties die voor 100% in eigen beheer waren.  Hierdoor kon er enorme tijdswinst worden geboekt en dit is ook klanten niet ontgaan.

Nu DevOps mainstream wordt hebben wij de ervaring om met de nieuwe technieken hierrond ook deze evolutie gewoon verder te volgen en onze eerdere ervaring en kennis naar een nog hoger niveau te tillen...  Wij blijven ook up-to-date en zullen zoals steeds uw applicaties met zorg en passie online houden...